۱۳۸۸ خرداد ۱۱, دوشنبه

آدرس جدید آژانس خبری تفتان


آدرس جدید آژانس خبری تفتان


از آنجائیکه رژیم جهل و جور و جنایت ولایت کثیف می خواهد جنایاتش در بلوچستان مخفی بماند و به جهان خارج بروز ننماید و جوانان داخل بلوچستان از وضعیت موجود با خبر نشوند باری دیگر تنها صدای خروشان بلوچستان (آژانس خبری تفتان) را فیلتر نمود تا به گمان خود این صدا را خاموش نماید.اما زهی خیال باطلاین صدا خاموش شدنی نیست و خروشان تر از پیش به نبرد با شما روبه صفتان جنایت پیشه ادامه خواهد داد ،آژانس خبری تفتان با آدرس جدید در خدمت مردم شریف بلوچ و سائر جهانیان است و تازه ترین اخبار بلوچستان را به شما ارائه می دهد.

با تشکرآدرس جدید: http://www.taptaan.blogspot.com/

از تمامی جوانان بلوچستان می خواهیم که در اسرع وقت این ادرس را به تمامی دوستان خود ارسال نمایند و جوانان لازم است که در تبلیغ ادرس جدید تفتان وظیفه دینی و ملی خود را به جا آورند تا زابلیهای پست فطرت بدانند که جوانان این دیار متحد و یکپارچه به مبارزه علیه اشغالگران ادامه می دهند.بلوچستان اشغالی باید آزاد گرددمدیریت آژانس خبری تفتان

هیچ نظری موجود نیست: