۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۲, شنبه

اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعدام دل آرا دارابی را بشدت محکوم کردرادیو فردا: جمهوری چک رییس دوره ای اتحادیه اروپا، اجرای حکم اعدام دل آرا دارابی را شدیدا محکوم کرد.بیانیۀ رسمی اتحادیه اروپا اعتراض به اجرای حکم دل آرا، اعدام وی را مغایر تعهدات بین المللی ایران دانسته و افزوده است: ریاست اتحادیه اروپا مصرانه از ایران می خواهد تا از اعدام نوجوانان دست بردارد و مجازات مرگ برای نوجوانان را از قوانین جزایی خود حذف کند. اتحادیه اروپا در بیانیه خود همچنین به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داده که چنین تخلفاتی از حقوق بشر، زمینه تفاهم و اعتماد دو جانبه بین ایران و اتحادیه اروپا را کم می کند.

هیچ نظری موجود نیست: