۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۸, جمعه

چهره واقعی آیت الله های جمهوری اسلامی!!!

چهره واقعی آیت الله های جمهوری اسلامی!!!


فاش شدن سر توافق ایران و امریکا به منظور از بین بردن طالبان والقاعده
سنی نیوز : منابع امنیتی اسرائیلی از مذاکرات سری میان مامورین عالی رتبه ارتش امریکا و ایران خبر میدهد. موضوع این مذاکرات را اجازه دادن ایران برای استفاده از خاک این کشور به منظور انتقال تجهیزات نظامی امریکایی به افغانستان بیان کرده اند. کارشناسان این پیشرفت را ـ اتحاد ایرانی امریکایی ـ بر علیه طالبان والقاعده نامیده اند.
این منابع امنیتی در صفحه اینترنتی اسرائیلی “دبکا” خاطر نشان ساخته اند که وزیر دفاع امریکا «روبرت گیتس» و فرمانده ارتش امریکا «مایک مولن» برنامه یی تفصیلی را در این زمینه بر سر میز اوباما گذاشته اند چنانچه مسئولین نظامی ایرانی و امریکایی در این خصوص مذاکرات مخفیانه یی داشته اند.
هدف از این برنامه استفاده از پایگاه دریایی ایرانی میباشد. این پایگاه، مقر اساسی و محوری امریکایی خواهد بود که از آن کالاهای مورد نیاز امریکا از طریق دریا به افغانستان انتقال یابد. کاروان های این کالاها از بندر (چابهار) حرکت کرده و از راه سیستان به مناطق مرزی ایران و پاکستان و جنوب افغانستان میرسد و از آنجا این کاروان ها به طرف شرق بسوی قندهار خواهند رفت. به اساس این برنامه پایگاه مذکور به عنوان مرکز مهم هوایی امریکایی نیز استفاده خواهد شد که با آن پایگاه های العدید در قطر و پایگاه امریکایی در قندهار را با هم وصل مرتبط می سازد.
منابع مذکور اسرائیلی تأثیر این برنامه مخفی و مرموز را بر موقف واشنگتن و فشارهای گسترده آن بر ایران جهت از بین بردن برنامه اتمی آن نیز مورد بحث قرار داده اند.
یک مسئول امریکایی روز سه شنبه گذشته به خلیج فارس سفر کرده است تا با مقامات سعودی، بحرین، عمان، امارات متحده عربی و مصر موضوع این توافق مخفی را در میان بگذارد. درین دیدار این مسئول امریکایی را معاون فرمانده امریکا در منطقه مرکزی جنرال جون الین و مسئول اداره امنیتی امریکا بونیت تالور همراهی میکنند. این مامور بلند رتبه امریکایی وظیفه دارد تا موقف امریکا را مبنی بر همکاری ایران و امریکا با این کشورها در میان گذاشته و آنانرا اطمئنان دهد که به اثر این توافق منافع آنان در منطقه آسیب پذیر نخواهد شد.
منبع: شبکه محیط.کام

هیچ نظری موجود نیست: