۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۲, شنبه

ماموستا فاتح کريکار : من هرگز در انتخابات شرکت نمي کنم

ماموستا فاتح کريکار : من هرگز در انتخابات شرکت نمي کنم


دوربین : موسس و امير سابق جماعت«انصار الاسلام» ماموستا فاتح کريکار در گفتگويي با روزنامه«‌ئاوينه‌» اعلام نمود اعتقاد خود ايشان اين است که هيچ کس به هيچ شيوه اي در انتخابات شرکت نکند، اما اگر کمونيست ها و ملي گرايان در انتخابات شرکت مي کنند پس بهتر است که دوباره به «نوشيروان مصطفي» راي بدهند چونکه توانايي انجام تغييرات را دارد.استاد همانطور که اطلاع داريد مدت زيادي به برگزاري انتخابات کردستان عراق باقي نمانده است. اگر شما در کردستان حضور مي داشتيد به چه کسي راي مي داديد؟استاد فاتح کريکار:من هرگز در انتخابات شرکت نمي کردم و هيچ وقت به چنين پارلمان پلاستيکي و سست عنصر در خاک کردستان راي نمي دهم، راي دادن و انتخابات در آنجا(کردستان) نوعي تمسخر به انديشه و اراده آزاد است.همانطور که در ارتباط با شما گفته مي شود شما از «نوشيروان مصطفي» پشتيباني کرده ايد اين تا چه اندازه اي درست است؟استاد فاتح کريکار: اين موضوع به شيوه اي مطلق درست نيست،چيزي که من گفته ام به اين شيوه براي شما واضح مي سازم: من معتقد هستم که مردم نبايست به هيچ شيوه اي در اين انتخابات شرکت کنند تا اينکه احزاب «پارتي» و «يه کيتي» رسوا شوند به اندازه اي که دو ميليون و چهارصد و پنجاه هزار نفر حق راي دادن را دارند.اسلامگرایان به هيچ شيوه اي در هيچ کدام از انتخابات شرکت نمي کند.چون که اسلامگرايان هيچ گونه قانون قوميتي کرد را نمي توانند به جاي آورند و يا آن را حفظ کنند.براي مثال اگر حزب«يه کگرتوو» حتي هشتاد کرسي پارلمان را نيز به دست آورد هيچ ارزشي ندارد چونکه در اين حالت نه به نيروي ترکيه عقب نشيني مي کند و نه نيروي نوري المالکي... در ارتباط با كۆمه‌ڵی‌ ئیسلامی نيز اعتقادم اين است که امتداد حمايت از خط ايرانيزم و قرارگاه باشد به همين دليل راي دادن به كۆمه‌ڵی‌ ئیسلامی يعني راي دادن به قرارگاه رمضان و ايران به همين منظور كۆمه‌ڵی‌ ئیسلامی را براي به دست آوردن اراي مردم مشروع نمي دانم چونکه قدرتي ندارد به همان نسبت که«نوشيروان مصطفي» قدرت دارد.اما اگر باز هم ملي گرايان راي دادند بهتر است که به «نوشيروان مصطفي» راي بدهند ، به خاطر اينکه به مانند نيرو و قدرت نفوذي نمايان گردد ، و بتواند در ميان مردم کردستان کمي تعادل برقرار کند و اين منظور من است.شما در چه چيز با «شيروان مصطفي» موافق مي باشيد که باعث شده شما اظهار کنيد به او راي بدهند؟استاد کريکار:حالا تبعاً اگر «نوشيروان مصطفي» هم راي بياورد همان رفتارهاي تند و تيزانه و از اين نوع را به همراه خواهد داشت اما با اين حال مي تواند تعادل ايجاد کند. «نوشيروان مصطفي» هم اکنون نسبت به حکومت ظالم فعلي کردستان که حکم کردستان را با زور و ستم از آن خود ساخته مي تواند تغييرات بيشتري را ايجاد کند.من بنا به حب و دوستي اين سخن را بيان نمي کنم اين موضوع نزديکي بيشتري به ايدئولوژي ما دارد نه اينکه گمان رود ما روزي از روز ها با هم بوده ايم و يا با هم فعاليت هايي را انجام داده باشيم. و يا گروه سياسي را با هم تشکيل داده باشيم، اما بنا به مطالعاتم نسبت به شخصيت ايشان{ «نوشيروان مصطفي» } همانند انساني با تجربه و صاحب چهل تا پنجاه سال تلاش و کوشش و در همان حال رفتار تند و تيز، تنها اوست که توانايي تغييرات اساسي را دارد. اما اين سخن شما مانند کنايه گرفتن از «نوشيروان مصطفي» به کار گرفته مي شود؟استاد فاتح کريکار:اولاٌ زماني که اين سخن به کار گرفته مي شود که گويا من شخصيتي بد مي باشم و اگر کنار او باشم او را نيز بدنام مي کنم اين سخن لاف و گزاف و هذيان سر کوچه و خياباني بيش نيست. 38 بار من به دادگاه فرستاده شده ام و مخابرات 10 کشور بين المللي در مورد من تحقيق کرده اند. هيچ چيزي در مورد من به اثبات نرسيده مگر همين فکر اسلاميي که دارم و آن را نهايت افتخار و سربلندي خودم مي دانم.اگر من ايشان «نوشيروان مصطفي» را تاييد کنم نفوذ و قدرتي براي او مي باشد. چونکه به تحقيق در کردستان هزاران نفر هستند که سخنان من را قبول مي کنند. اما من اين را نمي گوييم و آن را هم انجام نخواهم داد چونکه صاحب هيچ گونه مشروعيتي در آن تغييراتي را که «نوشيروان مصطفي» به وجود مي آورد نيستم.چونکه من در مورد مفردات ايشان اطلاعي ندارم و من آن را از دوش کسي به دوش کس ديگري نمي نهم . همچنين از سوي ديگر باز به همان شيوه در ميان اسلامگرايان کردستان به من گفته مي شود که"اين اصولي است که شما جانب «نوشيروان مصطفي» باشيد. اما در حقيقت به اعتقاد من احزاب «پارتي» و «يه کيتي» و «شيروان مصطفي» همه به طور کلي همانند هم هستند.

هیچ نظری موجود نیست: