۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۲, شنبه

مایوسی وجهد

مایوسی وجهد


وبلاگ تصوف : طبیعت انسان بیشتر بطرف مایوسی مایل است چونکه بعد از مایوس شدن انسان احساس ذمه داری نمی کند و خودش را نسبت به مسئولیت محوله آزاد می نماید ولی خوب بدانید که این یکی از مکرهای شیطان است .
از دیدن قلت اسباب مایوس شدن نشانی این است که شما عاشق اسباب هستید و شما بر وعده های غیبی الله تعالی و قدرت الله تعالی یقین ندارید .
با اعتماد بر الله تعالی همت کنید اسباب را الله تعالی مهیا می کند والا انسان هیچ چیز نمی تواند انجام بدهد .اما انسان باید با همت وبه اندازه ی استطاعت تا آخرین لحظه ی عمر باید محنت بکند .

( پیام الیاس صفحه ی ۲۲۳ )

هیچ نظری موجود نیست: