۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۲, سه‌شنبه

وصیت یک مجاهد

وصیت یک مجاهدسامر بن صالح سولیم مشهور یه شیخ خطاب یکی از فرماندهان مجاهدان عرب درقفقاز بود . در خلال جنگ با روسیه تعداد زیادی از جنگجویان دشمن را به هلاکت رساند ودر سال 42 هجری قمری به شهادت رسید وصیت نامه اش توسط برادرانش منصور وزیاد پخش ومنتشر شد که فرازی از آن رادر این جا نقل می کنیم :
1- کسی راکه نمی توانی دوست خود نمایی دشمن خود مکن .
2- درمسایل داخلی مردم دخالت مکن مگربه قصد اصلاح .
3- با کفر صریح همیشه باید مبارزه کرد .
4- جهاددرهیچ سرزمینی برپانمی شود مگرزمانی که خود اهالی آن سرزمین بپاخیزند .
5- قبل از هرکاری با دانشمندان باتجربه باید مشورت کرد وازاجتهاد شخصی حتی الامکان باید اجتناب ورزید
6- دشمنت رابشناس واوراناچیز مشمار وقبل ازهر چیز واکنشش را آزمایش کن .
7- عنصرغافل گیری را بکار ببر وازنقاط ضعف دشمن استفاده کن .
8- بعدازآمادگی کامل ازمتخصصان وکارشناسان سپس از دوستان یاری بخواه .
9- درزندگی از حزب گرایی - خوشگزرانی وتفرقه بپرهیز واز سنت پیروی کن وبه یاری ونصرت دین مشغول باش .
به نقل از ندای اسلام صفحه ی 95 شماره 34 – 35 تابستان وپاییز 87

هیچ نظری موجود نیست: