۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۴, دوشنبه

اقدامات سرکوبگرانه گشت ارشاد و اذیت و آزار زنان

اقدامات سرکوبگرانه گشت ارشاد و اذیت و آزار زنان


آژانس ايران خبر: در خيابان رشيد تهران پارس ايستهاي بازرسي همچنان فعال هستند و به آزار و اذيت مردم مي پردازند. به نحويكه مردم ترجيح مي دهند از اين محل گذر نكنند .گشتهاي ارشاد نيز در همين خيابان پايگاه زده اند كه موجب نارضايتي مردم شده اند .در همين رابطه روز شنبه 12 ارديبهشت ساعت 17.30 بعداز ظهر مامورين گشت ارشاد در خيابان رشيد تقاطع 150 غربي جلو دختر جواني كه مانتوي سفيد رنگ پوشيده بود را گرفتند و يك چادر مشكي بر سر او كردند و با لحن بدي او را به سمت خودرو گشت راهنمايي كردند . دختر كه به آنان التماس مي كرد مورد ضرب و شتم مامورين قرار گرفت و او را به داخل اتومبيل پرتاب كردند و سريعا به اداره پليس منتقل كردند.

هیچ نظری موجود نیست: