۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۱, دوشنبه

نمایش انتخابات؛ همه به سيم آخر زده اند!

نمایش انتخابات؛ همه به سيم آخر زده اند!


آخوندهاى حكومتى نسبت به پيامد درگيريهای درونی رژیم در آستانه نمايش انتخابات و تقلبات گسترده هشدار می دهند.
موسوى اردبـيـلــى گفت به مردم پول مى دهند تا راى بخرند، نمى توان با گفتن دروغ و پول دادن راى جمع كرد.
حسن صانعى نيز گفت شرايط امروز شرايط خاصى است و همه به سيم آخر زده‌ اند و تمام مسائل عنوان مى ‌شود.

هیچ نظری موجود نیست: