۱۳۸۸ اردیبهشت ۳۱, پنجشنبه

فیلم لطیفه گویی اهانت آمیز خاتمی به آذربایجانیها؛ مجلس خصوصی آخوندهای اصلاح طلب:

فیلم لطیفه گویی اهانت آمیز خاتمی به آذربایجانیها؛ مجلس خصوصی آخوندهای اصلاح طلب:

هیچ نظری موجود نیست: