۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۱, جمعه

ما در ايران نقض حقوق بشر نداريم اين هم شاهدم

ما در ايران نقض حقوق بشر نداريم اين هم شاهدم

هیچ نظری موجود نیست: