۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۳, یکشنبه

ربودن پناهجوی عرب از عراق و انتقال به ایران
فعالان حقوق بشر در ایران
آقای علی عید نصیری پناهجوی اهوازی در تاریخ 27/4/2009 در عراق توسط نیروهای برون مرزی امنیتی در این کشور با همکاری عده ای از کارکنان وزارت کشور عراق ربوده و به ایران منتقل شد.ربوده شدن پناهجوی اهوازی در حالی صورت میگیرد که چندی پیش پناهجویان واقع در اردوگاه پناهجویان اهوازی در منطقه طریبیل واقع در مرز عراق-اردن و در نزدیکی پایگاه ارتش آمریکا از طرف کارکنان وزارت کشورعراق و عوامل ناشناس که گمان میرود با دستگاه امنیتی ایران همکاری داشته باشند مورد تهدید قرار گرفته بودند. در این بین چند نفر از پناهجویان از جمله علی عید نصیری برای نجات جان خود از اردوگاه فرار نموده بود. اما پس از گذشت چند روز این پناهجوی سیاسی در شهر عماره توسط نیروهای مورد اشاره دستگیر شده و بعد از چند روز بازداشت پنهانی در یکی از منازل شهر عماره از راه غیر قانونی (قاچاق) به اهواز منتقل شد.علی عید نصیری هم اکنون در بازداشتگاه اطلاعات اهواز نگهداری میشود و اطلاعی بیشتری از وضعیت ایشان تا کنون کسب نشده است.

هیچ نظری موجود نیست: