۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۲, سه‌شنبه

مهمترین حالات مشروعیت جهاد

مهمترین حالات مشروعیت جهاد


حیات امت اسلام : مهمترین حالات مشروعیت جهاد1- دفاع از هجوم دشمنان بر سرزمین واموال مسلمانان.2-برای آزادی عقیده ونشر دعوت اسلامی ،وجلوگیری از ایجاد فتنه در دین.پس اگر دشمنان اسلام مانع تبلیغ ورساندن دین شوند ،واجب است با روش دیگری به هدف دست یافت وآن جهاد است.3- جهاد برای نصرت ویاری رساندن مسلمان،چه فردی باشد چه جمعی....العافات الدولیة فی الاسلام،ص30-32آنچه سبب جهاد در اسلام می شود،عبارتند از:1- دفاع از عقیده.2- دفاع از جان ،مال ،وطن.3- تادیب خائنان و منافقان.الاسلام نظام انسانی،ص189سید قطب،مجاهد شهید،از اسباب جهاد این گونه نام می بردند.«بر مسلمانان لازم نیست که غیر مسلمانان را به پذیرفتن دین شان مجبور کنند بلکه مکلف اند که :1- مومنان را پشتیبانی وحمایت نمایند تا از دین وآیین شان برنگردند...2-برای تحقق عدالت کبری در عالم(تلاش نمایید)...برای ادای این تکلیف باید مسلمانان در هر جایی با ظلم وطغیان وسرکشی(برضد دین)به میدان مبارزه بروند...اسلام دایم وهمیشگی در جهاد است.برای تحقق واعلاء کلمة الله در زمین ،یعنی استوار نظام سالم وصحیح اسلامی (باید جهاد کرد)السلام العالمی والاسلام،ص130-131«اگر کفار قدرت بگیرند وبا تکیه بر قدرتشان ،مانع نشر دین ودعوت اسلامی بشوند،واز استقرارواستقلال حکومت اسلامی جلوگیری کنند از ترس عمومی شدن احکام اسلامی در جهان وبه طور کل ،وقتی کفر بخواهد اسلام را مغلوب ومحصور نماید،باید به جهادی روی آوردوآن قدر جنگید تا کمر کفر شکسته شود»ارشاد الرشید،ص180آنچه ذکر شد،اسباب جهاد بود از منظر اندیشمندان اسلامی که می توانیم به طور خلاصه یگویم زمانی از سوی مسلمانان جهاد مشروع می باشد که این مراحل سپری شده باشند.1- دعوت با تمام مراحل و شرایطش.2-جزیه گرفتن ازآنان ومراعات حال شان.3- جنگ ومبارزه آن هم درشرایطی که اندیشمندان به آن اشاره داشتند»

هیچ نظری موجود نیست: