۱۳۸۸ خرداد ۹, شنبه

مضحکه انتخابات؛ رای دهندگانی که وجود خارجی ندارندمضحکه انتخابات؛ رای دهندگانی که وجود خارجی ندارند


هیچ نظری موجود نیست: