۱۳۸۸ خرداد ۴, دوشنبه

رژیم :تحريم ها نفس اقتصاد ما را بريده،فقط مواد مخدر ارزان شد

رژیم :تحريم ها نفس اقتصاد ما را بريده،فقط مواد مخدر ارزان شد


ایران ب ب ب
رمضان زاده:تحريم ها نفس اقتصاد ما را بريده، کارخانه ها يکي پس از ديگري تعطيل مي شود، به رغم منابع فراوان، فشار بر مستضعفان بيشتر شده و شرايط سخت تري بر ملت ايران تحميل شده است. وي با بيان اين که وزير دولت نهم در مجلس گفت ساليانه سه ميليون شغل ايجاد مي کنيم، معجزه هزاره ي سوم هم گفته مي خواهد ساليانه سه ميليون شغل ايجاد مي کنيم! توضيح داد : گزارش وزارت اطلاعات اين است که در استان قم از مجموع پولي که براي مشاغل زودبازده داده شده ، تنها 4 درصد به نتيجه مي رسد و ساير استان ها نيز وضع بهتر از اين نيست ، اما در رسانه ي آقاي ضرغامي وضع، گل و بلبل است و تنها چيزي که ارزان شده مواد مخدر است. وی گفت: صدور چهار قطعنامه عليه ما و مخل نظم معرفي شدنمان را خطرناک است و سزاوار ملت ما نيست که رييس جمهور ما به کشورهاي کوچک خليج فارس برود و او را در گوشه ي ديوار بگذارند وی در پایان افزود: با کف زدن مشکلات ما حل نمي شود، همه ما بايد هرکدام 20 نفر را راضي کنيم تا بيايند راي بدهند.

هیچ نظری موجود نیست: