۱۳۸۸ خرداد ۷, پنجشنبه

دروغهای معنا دار استاندار بلوچستان مبنی بر دستگیری عوامل عملیات فدائی زاهدان

دروغهای معنا دار استاندار بلوچستان مبنی بر دستگیری عوامل عملیات فدائی زاهدان


در حالیکه رسانه های رژیم و مقامات اعلام کرده بودند عملیات زاهدان استشهادی بوده است و فرد بمب گذار با کمر بند انفجار خود را در میان نیروهای بسیجی منفجر کرده است استاندار بلوچستان که اوضاع زاهدان را وخیم می بیند و ترس از کشته شدن متجاوزان در جنگی دیگر دارد با دروغ می خواهد از درد خانواده های بسیجی بکاهد و اعلام می کند که عوامل بمب گذاری دستگیر شده اند.در صورتیکه گزارشها از زاهدان حکایت دارد که فرد بمب گذار یک نفر بوده است که خود در این عملیات به شهادت رسیده است و دروغهای استاندار معنائی دیگر دارد و احتمالا جوانانی بی طرف را دستگیر کرده اند و پس از شکنجه و گرفتن اعترافات به زور آنان را اعدام خواهند کرد.از سوئی گزارشها حاکیست که سپاه و بسیج در حال گشت زنی در شهر زاهدان هستند و بسیجیان که دوستان خود را از دست داده اند خشمگین هستند تا اندازه ای که به سوی خودروهای عبوری تیراندازی کرده اند و احتمالا جوانانی را دستگیر کرده اند تا به زور شکنجه از آنان اعتراف بگیرند.اما چنین کارهائی جز اینکه خشم و نفرت مردمی را بیافزاید و جوانان بیشتری را به سوی جنگ سوق دهد نتیجه ای دیگر نخواهد داشت.

به گزارش آژانس خبری تفتان

هیچ نظری موجود نیست: