۱۳۸۸ خرداد ۵, سه‌شنبه

مخالفت قاضی حداد با آزادی دانشجوی دختر

مخالفت قاضی حداد با آزادی دانشجوی دختر
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
روز گذشته دوشنبه 4 خرداد، علارغم صدور قرار وثیقه 50 میلیون تومانی برای شبنم مددزاده، فعال دانشجویی دانشگاه تربیت معلم، از سوی رئیس شعبه 3 دادسرای انقلاب تهران، قاضی حسن حداد با آزادی او مخالفت کرد.
به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، به دنبال تلاش های دوستان و خانواده شبنم مدد زاده برای آزادی او برادرش از زندان اوین، قاضی حسینی رئیس شعبه 3 دادسرای انقلاب قرار وثیقه 50 میلیون تومانی برای شبنم صادر کرد. اما پس از آنکه قاضی حسن حداد معاون امنیت دادستان تهران از این موضوع آگاه شد با صدور این قرار مخالفت کرد و گفت او نیاید آزاد شود.
شبنم مددزاده عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم تهران، پس از چندین تجمع دانشجویی در این دانشگاه، از اول اسفند ماه گذشته توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شده و همچنان در زندان اوین به سر می برد. برادر او، فرزاد مدد زاده نیز که برای پیگیری وضعیت او به دادگاه مراجعه کرده بود بازداشت شده و همچنان در اختیار وزارت اطلاعات به سر می برد.
در روز 13 اسفند، جمشیدی سخنگوی قوه ی قضاییه در نشستی مطبوعاتی اتهام شبنم مددزاده را همکاری با گروه مجاهدین خلق اعلام کرد، اتهامی که از سوی خانواده و دوستان او رد شده است.
به باور کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، مخالفت معاونت امنیت دادستانی تهران با آزادی شبنم مددزاده اقدام غیرقانونی دیگری است که نشان می دهد او علارغم بی گناه بودن اما با پرونده سازی امنیتی روبرو شده است.

هیچ نظری موجود نیست: