۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۰, یکشنبه

تحریم بنزین و سقوط رژیم؛ نظر یکی از خوانندگان

تحریم بنزین و سقوط رژیم؛ نظر یکی از خوانندگان


در ایران امروز رگ حیاتی بنزین می باشد. با عملکرد غلط جمهوری اسلامی با تعطیل کردن کارخانجات و تعدیل نیروهای کار اکثر قریب به اتفاق مردم به سمت رانندگی روی آورده اند که رانندگی با ماشین رابطه مستقیم با بنزین دارد. حال خودتان تصور کنید اگر بنزین نباشد مخارج بیش از 50%ایرانیان از کجا تآمین می شود. با توجه به اینکه اکثر قریب به اتفاق این عزیزان خودروهای خود را با وام بانکی یا از لیزینگها بطور اقساط خریده اند اگر بنزین نباشد رگ حیات جمهوری اسلامی خشک می شود.
در نظر سنجي جديد سايت شرکت کنيد:
http://www.iranpressnews.com/poll/index.php?dispid=63

هیچ نظری موجود نیست: