۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۰, یکشنبه

اعتراف به تقلب در نمايش انتخابات رژیم

اعتراف به تقلب در نمايش انتخابات رژیم


رضا خاتمى از گردانندگان جریان موسوم به اصلاح طلب به تقلب در نمايش انتخابات رژيم اعتراف كرد و گفت کار سخت است چون ما با يک نظام انتخاباتى روبرو هستيم که امکان دستکارى در آن زياد است و تنها عاملى که مى تواند جلوى آنها را بگيرد تقوا و خداپرستى است که متاسفانه آنها اين را هم ندارند.

هیچ نظری موجود نیست: