۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۳, یکشنبه

احمدی نژاد بار دیگر اسرائیل را به نابودی تهدید کرد

احمدی نژاد بار دیگر اسرائیل را به نابودی تهدید کرد


تلویزیون رژیم: رييس جمهور در ادامه سخنراني در جمع مردم کرج خطاب به رژيم صهيونيستي و حاميانش گفت آنان بدانند60 سال دروغ گفتند و براي فريب ملت ها تلاش کردند تا جرثومه اي به نام رژيم صهيونيستي را درست کنند. دوره زورگويي هاي اين رژيم و حاميانش به پايان راه رسيده است و چاره اي جز پذيرفتن حقيقت ندارند و همانطوري که اين رژيم را درست کرده اند بايد آنرا جمع کنند و ببرند. اگر اين راه حل را نپذيرند، دست قدرت ملت ها آنها را از کاخ هاي عاجشان به زير خواهد کشيد و حق را اعمال خواهد کرد. دست قدرت ملت ها آنان را از ريشه مضمحل خواهد کرد.

هیچ نظری موجود نیست: