۱۳۸۸ خرداد ۹, شنبه

جنبش مقاومت مردمی راه را برای جوانان طالب عملیات استشهادی باز نماید

جنبش مقاومت مردمی راه را برای جوانان طالب عملیات استشهادی باز نماید


سلام بر مجاهدان

جنایت هولناک رژیم سراسر کفر و شرک آخوندی در اعدام سه جوان بیگناه بلوچ قلب هر انسان آزاده ایی را به درد می آوردچگونه است که این مزدوران دم از حقوق بشر می زند و آنگاه اینگونه بیرحمانه جوانانی را بدون هیچ اتهامی بدون هیچ دادگاه و وکیلی اعدام می کنند مگر نه آت است که طبق قانون اساسی خود همین جنایتکاران هر محکوم به اعدامی 20 روز فرصت دارد به حکمش اعتراص کنند ؟ آیا از چنین کسانی که قانون خود را نقض می کنند می شود انتظار رحم و مروت داشت ؟مزدوران زابلی دیریست که در جنایتکاری روی شمر را سفید نموده اند اما بدانند تا زمانی که بلوچ زنده است امثال عبدالمالک ریگی خواهد بود امثال شهید عبدالخالق ملازهی شهدایی چون شهید عبدالغفور ریگی خواهند بود و به شما درسی فراموش نشدنی خواهند داد امیدوارم جنبش مقاومت مردمی راه را برای جوانان طالب عملیات استشهادی باز نماید تا دسته دسته به خیل استشهادیون بپیوندند تا پاسخی باشد به خون به ناحق ریخته شده مولوی نعمت الله مولوی غبدالقدوس مولوی محمد یوسف و سایر شهدای بلوچستانس.

میربلوچ زهی از خاش

هیچ نظری موجود نیست: