۱۳۸۸ خرداد ۱۰, یکشنبه

رژه لباس شخصی های چماقدار رژیم وزابلي هاي بي غيرت در زاهدان وتوهين به علماء اهل سنت وبه اصحاب پيامبر

رژه لباس شخصی های چماقدار رژیم وزابلي هاي بي غيرت در زاهدان وتوهين به علماء اهل سنت وبه اصحاب پيامبر

هیچ نظری موجود نیست: