۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۰, یکشنبه

افشای اسم شکنجه گران توسط مهدی کروبی و روز آنلاین

افشای اسم شکنجه گران توسط مهدی کروبی و روز آنلاین


سنی نیوز :مهدي کروبي سپس با اشاره به سوابق امنيتي سردبير کيهان، بخصوص بازجويي وي از سعيدي سيرجاني - نويسنده اي که ‏اوايل دهه هفتاد به طرز مشکوکي در زندان درگذشت- مي نويسد: “حجت تمام كنم تا بدانيد كه اين بار نه با سعيدي‌سيرجاني ‏كه با مهدي كروبي سخن مي‌گوييد.”‏
کروبي در بند بعدي نامه خود در نکوهش حسين شريعتمداري پا را از اين نيز فراتر مي گذارد و به صراحت وي را دوست ‏‏”سعيد امامي (اسلامي) - متهم اول قتل هاي زنجيره اي” خطاب و تاکيد مي کند “همه نوع بشر در معرض نيش قلم و قرباني ‏بهتان شما‎ ‎هستند.”‏
به دنبال بالا گرفتن حملات رسانه هاي حامي دولت و جناح راست، و در تندترين مورد، حمله کيهان به کروبي، اين نامزد ‏رياست جمهوري دهم با انتشار نامه اي، با تاکيد بر اينکه او “سعيدي سيرجاني” نيست، با اشاره به سوابق امنيتي حسين ‏شريعتمداري، نماينده آيت الله خامنه اي در روزنامه کيهان، به وي هشدار داد که اجازه نخواهد داد مانند دوره گذشته انتخابات ‏رياست جمهوري، نتيجه آراي مردم تغيير کند.‏
مهدي کروبي در آغاز اين نامه با به عآريه گرفتن آيه اي قرآن که مي گويد “از وسوسه هاي شياطين” به خدا پناه مي برم، با ‏لحني بسيار تند سردبير روزنامه کيهان را مخاطب قرار مي دهد و با تاکيد بر اينکه اين نامه در پاسخ به دو مطلب کيهان که ‏يکي با زبان “لودگي” و ديگري “امنيتي” وي و يارانش را مورد هجوم قرار داده، نوشته شده است، از اينکه نماينده رهبري ‏در “معظم‌ترين موسسه مطبوعاتي حكومتي” به “سو استفاده از موقعيت شغلي”، ” دروغ پراکني”، “هتک حرمت مراجع و ‏روشنفکران و مديران” مشغول است ابراز تاسف و خاطرنشان مي کندکه: “اكنون كه حد گذرانده‌ايد و از آن بدتر افزون بر ‏من، يارانم را نيز متهم ساخته‌ايد چاره‌اي جز آن نديدم كه با شخص شما يك بار براي هميشه سخن بگويم.” ‏
مهدي کروبي سپس با اشاره به سوابق امنيتي سردبير کيهان، بخصوص بازجويي وي از سعيدي سيرجاني - نويسنده اي که ‏اوايل دهه هفتاد به طرز مشکوکي در زندان درگذشت- مي نويسد: “حجت تمام كنم تا بدانيد كه اين بار نه با سعيدي‌سيرجاني ‏كه با مهدي كروبي سخن مي‌گوييد.”‏
کروبي در بند بعدي نامه خود در نکوهش حسين شريعتمداري پا را از اين نيز فراتر مي گذارد و به صراحت وي را دوست ‏‏”سعيد امامي (اسلامي) - متهم اول قتل هاي زنجيره اي” خطاب و تاکيد مي کند “همه نوع بشر در معرض نيش قلم و قرباني ‏بهتان شما‎ ‎هستند.”‏
رئيس مجلس سوم و ششم، آنگاه با استناد به روايات اسلامي، سکوت در برابر شريعتمداري راکه از بزرگاني چون بازرگان، ‏عبدالحسين زرين کوب و عباس زرياب خويي و بسياري نويسندگان و روشنفکران هتک‎ ‎حرمت کرده، روا نمي داند و تاکيد ‏مي کند: “كسي را ياراي هماوردي با شما نيست كه اگر هست چون شمشيرعلي در نيام و چون زبان آن حضرت در كام ‏است. من اما زبان در كام نمي‌گيرم. “‏
‎‎مطلب کيهان‎‎
کيهان چهارشنبه گذشته در ستون “گفت و شنود” خود با اشاره به اعتراض مهدي کروبي به “اعدام کودکان” با لحني تمسخر ‏آميز، او را فردي بي سواد توصيف کرده بود که اطرافيان وي برايش تصميم مي گيرند. کروبي در پاسخ به ادعاي کيهان، ‏نخست نا آشنايي شريعتمداري با فقه و حقوق اسلامي را زير ذره بين قرار داده و از او سراغ “مدرسه” و “مکتبي” را ‏گرفته که در آنجا علوم دين آموخته و سپس ادامه داده است که “بر مبناي همين فقه، كودكان مشمول مجازات اعدام نمي شوند ‏و تفاوت آراي فقيهان شيعه تنها بر سر اين مساله است که «ميزان سن» کودک چقدر است.”‏
اين شيخ هفتاد و چهار ساله که به صراحت لهجه شهره است پس از ارائه استدلال هاي فقهي خود، ترس از انتخابات آينده ‏‏(دهمين دوره رياست جمهوري) را علت “پرده دري” کيهان دانسته و افزوده است: “به نام انتشار اخبار دولت به تريبون ‏رئيس دولت تبديل شده‌ايد و آرزوي تمديد اين دوره را در سر مي‌پرورانيد.” کروبي در نامه خود کنايه هاي بسياري نثارمدير ‏کيهان مي کند و در جمله بي سابقه اي از اين مهم ابراز شگفتي مي کند که “برخي افراد كه سابقه وابستگي به گروه‌هاي ‏ضدانقلاب را داشتند لباس مطبوعاتي مي‌پوشند و با تلون و نفوذ در برخي مطبوعات (كه به بيت‌المال متكي هستند) به ياران ‏امام و انقلاب توهين مي‌كنند.”‏
دبير کل حزب اعتماد ملي با فراخواندن کيهان به “بي طرفي” در قبال کانديداهاي انتخابات آتي، دلايل “پرده دري” اين ‏روزنامه عليه او و موسوي، و از سوي ديگر “سينه دري” کيهان براي نامزد سوم (محمود احمدي نژاد) را جويا مي شود. ‏مهدي کروبي با اشاره به تهديدات کيهان عليه او و تاکيد شريعتمداري بر اينکه مراجع صلاحيت دار به حساب وي خواهند ‏رسيد ادامه مي دهد: “مگر شما وكيل مدافع آن مراجع يا مامور مخفي آنها هستيد كه اينگونه از عالم غيب خبر مي‌دهيد؟”‏
کروبي در ادامه اين مکتوب، به پايمال شدن آراي انتخاباتي اش در دوره گذشته انتخابات رياست جمهوري و اقدام آن هنگام ‏کيهان در رتبه بندي نامزدهاوشمارش آراي انتخاباتي، اشاره مي کند و در همان حال هشدار مي دهد که«اين شب انتخابات از ‏آن شب‌ها نيست كه هنوز نيمه شب فرا نرسيده و صفحه روزنامه كيهان به ساعت ۱۰ شب نرسيده و صندوق راي جمع نشده ‏و شمرده نشده باشد، شما در تيتر اول روز بعد خبر از رتبه‌بندي نامزدها بدهيد و نفر اول و دوم و سوم را تعيين كنيد و ‏سوداي سونامي احمدي‌نژاد سر دهيد.”‏
کروبي در ادامه شريعتمداري را به آرشيو “غني اطلاعاتي امنيتي” کيهان ارجاع مي دهد و از او مي خواهد “پوشه” وي ‏را بيرون کشد تا دريابد کسي که او متهم به بي سوادي کرده است پيش از انقلاب در “دانشگاه تهران” به تحصيل مشغول ‏بوده است.‏
کروبي در پايان با تاکيد بر اينکه تنها حرفي را مي زند که از “عمق جان” به آن باور دارد، به کنايه مي نويسد: “بدانيد كه ‏هم مي‌خوانم و هم مي‌نويسم، بخصوص روزنامه كيهان را كه در دوره حضرتعالي كارنامه‌اي سياه در توهين به نخبگان از ‏خود بر جاي نهاده است.”‏
کيهان به سردبيري حسين شريعتمداري در سال هاي پس از دوم خرداد به کرات مقالاتي عليه نهاد ها و فعالين سياسي تحول ‏خواه منتشر کرده است؛ سردار حسن صفار هرندي، وزير فعلي ارشاد که از همکاران کيهان است در اين نشريه با راه ‏اندازي ستوني به نام نيمه پنهان، حملات کلامي زيادي را عليه روشنفکران، هنرمندان، روزنامه نگاران و فعالين سياسي ‏سامان داد که زمينه ساز دستگيري بسياري از آنان و سپس حضور آنان در اعترافات تلويزيوني شد. گفته مي شود حسين ‏شريعتمداري و حسن صفار هرندي به همراه حسن شايانفر، اضلاع مثلث “تواب سازي” در زندان هاي جمهوري اسلامي را ‏تشکيل مي دهند که بخشي از آن به برنامه “هويت پنهان” سيماي جمهوري اسلامي نيز راه يافت. دانشجويان، فعالين سياسي ‏و بسياري ديگر از آزادشگان زندان اوين، بر نقش اين مثلث، شهادت داده اند.‏
منبع: سایت خبری روز آنلاین

هیچ نظری موجود نیست: