۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۲, شنبه

از حل مشكل يک استان عاجزيم می ‌خواهيم دنيا را اداره كنيم

از حل مشكل يک استان عاجزيم می ‌خواهيم دنيا را اداره كنيم
آفتاب یزد: ميرحسين موسوی در ديدار با علما و فضلاي حوزه هاي علميه گفت مسئله ‌امروز ما اين شده كه نظام‌هاي جهاني درحال فروپاشي است و مـا براي مديريت جهان برنامه ويــژه‌اي داريـم، ايـن حـرف‌هـا درحالي مطرح مي‌شود كه بعضا از حل مشكلات يك استان نيز عاجزيم. ‌عضو مجمع تشخيص مصلحت نـــظــام گفت متاسفانه جزو چند كشوري هستيـم كـه بـالاتـريـن نرخ تورم را دارد و در كنار آن وضعيت بيكاري نيـز تـاسف‌بار است. اينكه گفته مي‌شود چرا جوان ما به اعتياد روي مي‌آورد؛ طبيعي است وقتي دورنمـاي درستـي بـراي آينـده نباشد و وضع تورم و بيكاري به ايـــن شــكــل بــاشــد، چـنـيــن مشكلاتي به وجود بيايد.

هیچ نظری موجود نیست: