۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۹, شنبه

رژيم تهران اصلى ترين هدايتگر گروه هاى تروريستى است

رژيم تهران اصلى ترين هدايتگر گروه هاى تروريستى است


نيكولاس برنز معاون سابق وزارت خارجه آمريكا در جلسه كميته روابط خارجى سناى اين كشور گفت ما دريافته ايم كه رژيم تهران اصلى ترين حامى و حتى هدايتگر برخى از گروههاى خشونت گرا است كه از تروريسم در منطقه حمايت مى كنند. مانند حزب الله، جهاد اسلامى، حماس و گروههاى شبه نظامى در عراق.
وى افزود با توجه به ماهيت مرگبار چالش هايى كه رژيم تهران براى آمريكا ايجاد مى كند، ما مى بايست به آن با عزمى جدى، قاطع و قوى پاسخ دهيم.
نيكولاس برنز گفت رئيس جمهور مى بايست موضع خود را مجددا در مورد اينكه تمامى گزينه ها روى ميز است، تصريح نمايد. تركيب ديپلماسى و استفاده از قدرت نظامى، امرى ضرورى است. بدون طرح چنين تهديدهايى، من شک دارم كه سران رژيم تهران گفتگوها را جدى تلقى کنند.

هیچ نظری موجود نیست: