۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۵, جمعه

نگرانی مجلس رژیم از تحریم گسترده نمایش انتخابات

نگرانی مجلس رژیم از تحریم گسترده نمایش انتخاباتخبرگزاري حکومتی فارس: مركز پژوهش‌هاي مجلس اعلام كرد به دليل اهميت حضور و مشاركت مردم، دشمنان نظام معمولا در زمان برگزاري انتخابات سعي در تخدير اذهان و مسموم كردن فضاي حاكم بر انتخابات مي‌كنند تا از اين طريق در اراده مصمم مردم خلل به وجود بياورند.

به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، اين مركز مشاركت در دهمين انتخابات رياست‌جمهوري و بايسته‌هاي امنيت جمهوري اسلامي را بررسي كرد.

دفتر مطالعات سياسي اين مركز با اشاره به اينكه مشاركت افزايی در انتخابات يكي از نمادهاي مقبوليت ‌سنجي تصميم‌هاي استراتژيك نظام به شمار مي‌رود، اعلام کرد در مقابل مشاركت زدايي در فرايند دهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري يكي از اهداف تهاجم نرم دشمنان براي تداعي وجود انسداد سياسي در جمهوري اسلامي است تا بتوانند پنانسيل وقوع بحران‌هاي سياسي و امنيتي را فراهم كنند.

مركز پژوهش‌ها با بيان اين مطلب كه كم‌توجهي به ترفندهاي مخالفان نظام براي مشاركت زدايي در فرايند انتخابات مي‌تواند به تضعيف مقبوليت ساختارهاي حاكميتي و ظهور بحران مشروعيت منجر شود به ويژه اينكه بحران مشروعيت ارتباط تنگاتنگي با ساير بحران‌ها دارد تصريح كرد: كار بست تمهيدات پيش دستانه براي جلوگيري از وقوع بحران مشروعيت مي‌تواند پتانسيل وقوع ساير بحران‌ها را نيز تضعيف كند.

مركز پژوهش‌ها در بخش ديگري از اين اظهارنظر مي‌افزايد: حاكم شدن فضاي تخريب در رقابت‌هاي انتخاباتي به دليل بدبين‌سازي جامعه به بخشي از حاكميت مي‌تواند زمينه وقوع بحران مشروعيت زير سيستمي را به وجود آورد و در شرايطي كه نظام به ثبات فكري و رويه‌اي كارگزاران نظام به ويژه در موضوع‌هاي حساسي نياز دارد اين تخريب‌ها مي‌تواند چالش‌هايي را در فرايند تصميم‌گيري‌هاي استراتژيك نيز ايجاد كند.

در پايان اين مطلب آمده است: ظرفيت‌سازي انتخاباتي يكي از روش‌هاي اقتدار افزايي در سياست‌هاي كلان راهبردي است با توجه به حضور قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي در حلقه‌هاي پيراموني جمهوري اسلامي، تمركز سنتي دمكرات‌ها بر مقوله تهديدات نرم، تلاش قدرت‌هاي برون سيستمي براي ايجاد و تقويت بحران مشروعيت و بستر‌سازي براي ايجاد شكاف ميان جامعه و حاكميت و تضعيف پشتوانه سياست‌هاي راهبردي نظام از دلايلي هستند كه ضرورت نگاه راهبردي متوليان امر براي حضور حداكثري مردم در همين دوره انتخابات رياست‌جمهوري را پر رنگ‌تر مي‌ك

هیچ نظری موجود نیست: