۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۷, یکشنبه

مردم هيچ رغبت و اهميتي به انتخابات و فضاي تبليغاتي آن ندارند

مردم هيچ رغبت و اهميتي به انتخابات و فضاي تبليغاتي آن ندارند


روزهای اخیرهمهمه ی انتخابات ریاست جمهوری درهمه جای حاکمیت پیچیده است.برخی ترس از دست دادن پست دارند وبرخی دغدغه ی رسیدن به منصب! عمده ترین تلاش هانيزحول همین محورها است.ریخت وپاش های کلان,سرمایه هایی که به هدر می رود,تبلیغاتی که تنها در ظاهر قشنگ وپرمحتوا می نمایند , اما در عمل هرگز به مرحله ی اجرا در نمی آیند.
این روزها سازمانها , دستگاه ها ,نهادها و حتی مراکز تبلیغی وآموزشی در چنین تب وتابی قرار دارند.این در حالی است که بیرون از این فضای هجو آمیز ودر بین مردم هیچ خبری از تکاپوی آنچنانی نیست.
براستی چرا در ایران امروزی مردم تا این حد به سرنوشت خود بی اعتنا شده اند؟آیا نبود فضایی عقلانی وتردید در وجود جامعه ی مدنی باعث چنین برداشتی از سوی مردم ایران نشده است؟ یا اینکه مردم ایران میل به مشارکت ندارند؟مسلم آن است که مورد دوم پاسخ صحیح است.مردم ایران هرگز نسبت به سرنوشت خود بی اعتنا نبوده ونیستند.این تنها عملکرد غیر منطقی ومستبدانه حاکمیت است که موجب چنین انفعالی گرديده است.ضمن آنکه بیشتر مردم به این نتیجه رسیده اندکه شرکت در این بازی سود چندانی برای آنها در بر نخواهدداشت.به هر حال بررسی شرایط سیاسی ایران نشان میدهد حاکميت با مردم فاصله بسياري گرفته است.فاصله ای نوري كه وارد ابعاد تازه تری نیز شده است .روند دوری حاکمیت از مردم در ایران دچار شیب سیاسی شدیدی شده که سرانجام آن حذف مقبوليت ومشرعیت نظام خواهد بود .

هیچ نظری موجود نیست: