۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۲, شنبه

باز شدن فصل قتلهای حکومتی در کنار تنور انتخابات

باز شدن فصل قتلهای حکومتی در کنار تنور انتخابات


منصور امان
جدال لفظی مُدعیان منصب ریاست جمهوری با یکدیگر، جمهوری اسلامی را با سر به درون تنور انتخابات سرازیر کرده است. پس از تبدیل "اسرار نظام" پیرامون چپاول دُلارهای نفتی به موضوع مُچ گیری و داغ ننگ کوبی، اینک پرونده های آدمکُشی حُکومتی نیز در حال ورق خوردن و به رُخ کشیده شُدن است.
حُجت الاسلام کروبی، یک بازیگر نمایش انتخاباتی ریاست جمهوری، در جریان مُشاجره با آقای حُسین شریعتمداری به صراحت بر نقش وی در قتل نویسنده زندانی، آقای سعیدی سیرجانی نُقطه تاکید گُذاشته است. رییس پیشین مجلس مُلاها به آقای شریعتمداری که از او به عُنوان یکی از اعضای بُلندپایه وزارت اطلاعات نام بُرده می شود، یادآور شُده است: "این بار نه با سعیدی سیرجانی که با مهدی کروبی سُخن می گویید."
پیشتر نیز آقای مُحسن رضایی، سرکرده سابق سپاه پاسداران و نامزد انتخابات، بررسی مساله قتل سازمانیافته ی نویسندگان (مشهور به "پرونده قتلهای زنجیره ای") را طرح ساخته بود. آقای رضایی بدینوسیله تلاش کرد گرایش دولتی باند نظامی – امنیتی که شُماری از عاملان و آمران جنایات مزبور همچون حُجت الاسلام دُری نجف آبادی یا حُجت الاسلام حُسینیان در هرم آن قرار گرفته اند را زیر ضرب بگیرد.
باز کردن فصل قتلها، پس از نشانه گُذاری فساد دولتی در دفتر اعمال "نظام" از سوی آقای میر حُسین موسوی صورت می گیرد و می تواند کوشش برای کشیدن کارتهای بُزُرگتر انگاشته شود. نخُست وزیر پیشین رژیم مُلاها، از ابهام در مورد سرنوشت "270 میلیارد دُلار پول نفت در این سه، چهار سال" خبر داده بود.
انتقادات و افشاگریهای مزبور اگر چه طرف خطابهای حقیقی خود را دارد اما در پُشت سر آنها هیچ کس کمتر از "نظام" در تمامیت خود نایستاده است. از این رو، نه فقط شلیک تیر اتهامات بلکه، جاخالی از آن نیز در انتها حُکومت را نشانه گرفته است. این تنگنایی است که هیزُم کشان تنور انتخابات به قیمت کز داده شُدن ریش خود در آن مانور می دهند.

هیچ نظری موجود نیست: