۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۱, دوشنبه

جمعه شب (بعد از سفر قزوین) درحیاط خلوت دکتر محمود احمدی نژاد چه خبر بود؟

جمعه شب (بعد از سفر قزوین) درحیاط خلوت دکتر محمود احمدی نژاد چه خبر بود؟


آیا همچین شخصیتی شایستگی دارد , دوباره رئیس جمهور شود ؟
البته کاندم و دکتر محمود شباهتهای زیادی به هم دارند . از آنجمله میتوان به
یکبار مصرف بودن آنها اشاره کرد .

هیچ نظری موجود نیست: