۱۳۸۸ اردیبهشت ۳۰, چهارشنبه

عباس امیرانتظام در انتخابات رژیم شرکت نخواهد کرد

عباس امیرانتظام در انتخابات رژیم شرکت نخواهد کرد


آژانس خبری کوروش: مهندس عباس امیر انظام قدیمی ترین زندانی سیاسی ایران که به ماندلای ایران مشهور است بنا به اطلاعاتی که توانستیم بدست آوریم در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در 22 خرداد ماه شرکت نخواهند کرد. مهندس عباس امیر انتظام در کابینه انتقالی مهندس مهدی بازرکان سخنگویی دولت انتقالی را بر عهده داشت. در جریان اشغال سفارت آمریکا وی در حالیکه بعنوان سفیر ایران در سوئد مشغول به خدمت بود به تهران فراخوانده شد و بگونه ای ناجوانمردانه در یک دادگاه فرمایشی به حبس ابد محکوم شد. مهندس عباس امیر انتظام در حال حاضر برای درمان در خارج از زندان و در یک مرخصی استعلاجی به سر می برد.

هیچ نظری موجود نیست: