۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۸, دوشنبه

فوق لیسانس خاک شناسی در میان کارتن خوابها در تهران

فوق لیسانس خاک شناسی در میان کارتن خوابها در تهرانخبرگزاری مهر: بنابر آمارهای موجود در دفتر آسیبهای اجتماعی شهرداری تهران در سال 1387 ، 6/1 درصد افراد بی سرپناه و بی خانمان مراجعه کننده به گرمخانه های شهر تهران مدرک تحصیلی لیسانس و 7/4 درصد نیز دارای مدرک فوق دیپلم بوده اند.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی تهران بزرگ با اعلام این مطلب گفت بیشتر افراد مراجعه کننده به این مراکز، افراد کارتن خواب، گدا و بی سرپناه بوده اند.

بر اساس آمارهای موجود میزان افراد بی خانمان و متکدی تحصیل کرده که در مراکز عمومی مانند پارکها و ایستگاههای مترو شب را به روز می رسانند در کشورهای توسعه یافته به نسبت قابل توجهی بیشتر از افرادی از همین دست در کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه است.

در سالهای گذشته یک متکدی دارای مدرک فوق لیسانس خاک شناسی از یکی از کشورهای خارجی در خیابانهای تهران وجود داشت که کارتن خوابی می کرد.

هیچ نظری موجود نیست: