۱۳۸۸ خرداد ۶, چهارشنبه

احمدی نژاد و شعار "ما هستیم "ایران ب ب ب
احمدی نژاد:شرایط جهانی « به شدت در حال تغییر» به نفع جمهوری اسلامی است!به گزارش سایت حکومتی فارس، احمدی نژاد در یک مصاحبه رادیویی در خصوص سیاست خارجی خود گفت: شرایط جهانی را« به شدت در حال تغییر» به نفع جمهوری اسلامی است و همچنین گفت که ، ادبیات انقلاب اسلامی جای خود را در دنیا باز كرده است؛ امروز تقریبا همه ملت‌ها از وضع موجود ناراحتند و امیدی هم به اصلاح از درون سازوكارهای موجود ندارند.احمدی نژاد، سیاست خارجی و سیاست داخلی را مكمل یكدیگرمعرفی کرد و گفت: «‌ما باید نظام جهانی را به سمت خود تغییر دهیم تا بتوانیم در داخل بصورت مستقل عمل كنیم. سیاست خارجی ما فعال و تاثیرگذار و منشاء اقتدارش درون‌زاست و این بخاطر قدرت اثرگذاری فرهنگی ملت ما در دنیاست كه نشانه آن را در پیروزی هسته‌ای دیدیم.»وی كشورهای غربی را در موضوع هسته‌ای«مغلوب فرهنگ» جمهوری اسلامی معرفی کرد و با اشاره به اینکه ‌امروز قدرت اول در دنیا «افكار عمومی» است، گفت: «ما در دور اول توانستیم فریاد بزنیم كه "ما هستیم" چراكه قبل از این می‌گفتند كار نظام تمام شده است و رژیم ایران هیچ نقشی در معادلات جهانی نخواهد داشت. حتی در اروپا، نابودی انقلاب اسلامی را جشن گرفتند، اما ما نشان دادیم كه نظام توانمند است و قدرت برنامه‌ریزی برای دنیا را در چارچوب انسانی دارد.»

هیچ نظری موجود نیست: