۱۳۸۸ خرداد ۳, یکشنبه

انتقال تعدادی از بازداشت شدگان روزکارگر به بندعمومی

انتقال تعدادی از بازداشت شدگان روزکارگر به بندعمومی
فعالان حقوق بشر در ایران
طی روز جاری تعدادی از بازداشت شدگان روزجهانی کارگر از سلولهای بند 240 به بندهای عمومی زندان اوین منتقل شدند.
پوریا پشتاره، بهنام ابراهیم زاده، کاوه مظفری، جلوه جواهری، نسیم عظیم زاده، افسانه عظیم زاده، محمد لطفی آذر، شریفه محمدی، امیر یعقوبعلی، رحمت کیازاده، غلامرضا خانی، منصور حیات غیبی، سعید نوری، محسن ثقفی، علیرضا ثقفی، شاپور احسانی، اسدالله پورفرهاد، یونس ارژنگ، یدالله اکبری، مهدی شاندیز و آیسان (نام خانوادگی نامشخص) افرادی هستند که طی امروز به بندهای عمومی زندان اوین منتقل شدند. خانمها به بند 3 نسوان و آقابان به اندرزگاههای 7 و 8 زندان منتقل شده اند.
همچنین جعفر عظیم زاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران و اشرفی (نام کوچک نامشخص) از بند 240 زندان اوین به بند امنیتی 209 منتقل شدند. این بند بازداشتگاه وزارت اطلاعات محسوب میشود.
شاهدان از وضعیت جسمی نامناسب زندانیان مذکور و بعضا مشاهده آثار به جای مانده از ضرب و شتم اطلاع میدهند.

هیچ نظری موجود نیست: