۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۹, شنبه

نمونه ای از دموکراسی


نمونه ای از دموکراسی


دووربـــين : نمونه ای از دموکراسی و راسیسم ، کسانی که با اسمهای آزادی و حقوق انسان و صدها و هزاران نام بی بندوبار دیگری جوامع وملت مسلمان را مورد حمله قرار دادند . انها گرچه در پوست انسانند اما کثیف ترین انسانهایی هستند که خداوند خلق کرده است . چون در جامعه ای بزرگ و پرورده شده اند که از انسانیت و عطف و مهر ورزی بی بهره اند ، با همان روی حیوانی و وحشیت به جان امت مسلمان ما افتاده اند .ستيون داله گرین سرباز متجاوز و حیوان صفت ارتش آمريكاست، که در عراق خاک مسلمانان بعد از تجاوز به يک دختر نوجوان عراقى 14 ساله ، این گل زیبای امت اسلام را می کشد و پدر و مادر و خواهر دیگر وی را کشته است .ستيون داله گرین سرباز متجاوز و حیوان صفت ارتش آمريكا روز پنج شنبه 7 مى در دادگاه توسط هيات منصفۀ دادگاه،محكوم به تجاوز به این دختر نوجوان عراقى و كشتن او ، والدينش و خواهر كوچكش در زمان خدمتش در ارتش آمريكا در عراق شد.مسلمانان همانهای که با نامهای حقوق و آزادی به خاک ما حمله می کنند این نمونه ای از هزارات متجاوز سرزمین ابا و اجدادی امت مسلمانند .

هیچ نظری موجود نیست: