۱۳۸۸ اردیبهشت ۳۱, پنجشنبه

اسرائيل منتظر مسلح شدن رژیم تهران به سلاح اتمی نمی ماند

اسرائيل منتظر مسلح شدن رژیم تهران به سلاح اتمی نمی ماند


رادیو آمریکا: روزنامه جروسلام پست زيرعنوان "عوزی اراد ميگويد اسرائيل آزاد است به ايران حمله کند" می نويسد مشاور ارشد امنيتی بنجامين نتانياهو نخست وزير اسرائيل روز پنجشنبه گفت در شرايطی که ايران قابليت تسليحات اتمی کسب ميکند اسرائيل گوشه ای به تماشا نمی نشيند، و افزود که آمريکا از نيازهای امنيتی اسرائيل با خبر است و ميداند که الزما در مورد حمله اسرائيل به تاسيسات اتمی تهران هشداری قبلی دريافت نخواهد کرد.
جروسلام پست می نويسد اراد مشاور نتانيانياهو در امور امنيت ملی به راديوی ارتش گفت اسرائيل آزادی عملياتی خود را عليه ايران حفظ ميکند. اراد گفت نخست وزير در جريان سفر اين هفته خود به واشنگتن روشن ساخت که اسرائيل آزادی عملياتی خود را حفظ ميکند، و چندين شخصيت ارشد در دولت گفتند مسلم است.
جروسلام پست می نويسد اراد تاکيد کرد که آمريکائی ها از نيازهای منحصر به فرد امنيتی اسرائيل با خبراند و آنها را پذيرفته اند. وی گفت در گذشته مواردی بوده است که اسرائيل آمريکا را از عمليات نظامی خود با خبر نکرده است.
"آزمايش ايران توازن موشکی اروپا را عوض ميکند"
آزمايش جديد موشکی ايران موضع طرفداران استقرار سپر موشکی آمريکا در اوپا را تقويت ميکند. واشنگتن تايمز زير عنوان "آزمايش ايران توازن موشکی اروپا را عوض ميکند" می نويسد کارشناسان تسليحاتی و مقامات آمريکائی ميگويند آزمايش موفقيت آميز روز چهارشنبه يک موشک ميان برد با سوخت جامد توسط ايران، تهديد بالقوه تهران عليه اروپا را بيشتر ميکند، و می تواند بحث راجع به مستقر ساختن دفاع موشکی آمريکا در قاره اروپا را مجددا باز کند.
واشنگتن تايمز می نويسد دولت اوباما در مورد استقرار چنين سيستمی در اروپا اشتياقی بمراتب کمتر از دولت پيشين نشان ميداد، که تا حدودی ناشی از مخالفت روسها بود. واشنگتن تايمز نظر گری سامور کارشناس ارشد در امور مرتبط با منع اشاعه و گسترش تسليحات اتمی در شورای امنيت ملی در کاخ سفيد را نقل ميکند که ميگويد اين عملا به ما در توجيه مسئله برای کشورهائی نظير روسيه که پيش از اين در مورد واقعی بودن تهديد ايران شک داشتند کمک ميکند.
موشک های دارای سوخت جامد را می توان پس از سوخت گيری در انبارها پنهان کرد.
واشينگتن پست زير عنوان "مقامات آمريکائی ميگويند پيش رفت موشکی ايران ممکن است بيشتر شده باشد" اظهارات يک مقام آمريکائی را نقل ميکند که ميگويد موشکی که ايران روز چهارشنبه آزمايش کرد، دوربردترين موشکی است که ايران تاکنون با سوخت جامد پرتاب کرده است و اين نگرانی را ببار آورده است که پيشرفت برنامه موشکی تهران ممکن است بيشتر شده باشد.
واشنگتن پست می نويسد موشک هائی که با سوخت جامد کار ميکنند بدان جهت مايه نگرانی هستند که آنها را می توان پس از سوخت گيری، و پيش از پرتاب، به نقاطی ديگر برد و يا در انبارها پنهان ساخت. حال آنکه پرتاب موشک هائی که با سوخت مايع کار ميکنند بايد پيش از پرتاب انجام گيرد، و تدارکات سوخت گيری، امکان نظارت، و در صورت لزوم پيشدستی در حملات را، آسان ترميکند.

هیچ نظری موجود نیست: