۱۳۸۸ خرداد ۱۰, یکشنبه

نا آرامی در زاهدان ،پیام یکی از بینندگان
از بخش نظرات
ملت! کرد و بلوچ را تنها نگذار! منبع / نویسنده: قیام بر علیه ظلم وقتی یک گوشه مملکت قیام میکند باید نقاط دیگر هم برای حمایت از خواسته های آنها و خود و برای احقاق حقوق حقه و بر ضد فقر و نا به سامانی و ظلم برخیزند تا همه فشار سگهای هار نظام روی یک گروه از هم وطنان ما متمرکز نشود. بلوچهای ایران بر علیه همان ظلمی برپا خواسته اند که کردها و لرها و شمالی ها و جنوبی ها و فارسها و ترکمنها و اقلیتهای مذهبی و اقشار مختلف ملت ایران از آن رنج میبرند!چرا هم وطنانتان را که برخواسته اند و زیر ضربات گلوله نظام ظلم هستند تنها میگذارید؟ ای لعنت خدا بر هر آنکه امروز تنها به خودش و چهاردیواری خودش بیندیشد و نه به ایران و نه به آزادی و نه به احقاق حقوق لگد مال شده ملت!برخیزید! چرا هنوز این ارتباط را برقرار نکرده اید که با هم در چند استان برخیزید؟ چرا؟ قدری عقلتان را بکار بگیرید که از چهار تا آخوند پیزوری کم نیاوید! ملت!!!! سی سال تمرین دموکراسی کردید و آنها عرصه را بیشتر و بیشتر بر شما تنگ کردند یک بار هم بجای تمرین دموکراسی تمرین مبارزاتی کنید و همه با هم یک صدا هر زمان یک گوشه از ایران برخواست شما هم مطالباتتان را به خیابانها بیاورید. جوانان: دفاع شخصی بیاموزید و از خود دفاع کنید تا کی میخواهید تو سری بخورید؟اقوام ایرانی! ارتباط برقرار کنید و در چند نقطه با هم برخیزید و اگر خوردید بزنید. بزنید.بزنید! سی سال تحمل کافیست!!!!!
http://iranbbb.org/43466.htm

هیچ نظری موجود نیست: