۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۳, یکشنبه

شکنجه و ضرب شتم تعدادی از زندانیان رجایی شهر

شکنجه و ضرب شتم تعدادی از زندانیان رجایی شهر


فعالان حقوق بشر در ایران
معاونت حفاظت زندان رجایی شهر که سوابق متعددی در نقض قانون دارد، در اقدامی غیرانسانی به ضرب و شتم و شکنجه زندانیان پرداخت.
فرجی نژاد، معاون حفاظت زندان رجایی شهر کرج که هم اکنون دارای پرونده های مفتوحی در خصوص شکنجه زندانیان است، نیمه شب گذشته پنج زندانی را به دفتر حفاظت زندان فراخواند و تحت عنوان "سرپیچی از اوامر خود" به وسیله باتوم برقی اقدام به ضرب و شتم آنان نمود.
در این ضرب و شتم، مسئول حفاظت زندان آسیبهای متعددی به زندانیان مذکور وارد آورد، یکی از زندانیان به نام صلاح الدین جعفری دچار آسیب دیدگی بیشتری گردید. نامبرده از ناحیه دو دست و یک پا دچار جراحت و شکستگی شد.علیرغم وضعیت نامناسب جسمی این زندانی، مسئولان بهداری و زندان از رسیدگی پزشکی به وی خودداری نموده اند.
نامبرده در بند عمومی زندان هم اکنون نگهداری میشود و سایر زندانیان تلاش دارند برای شکستگی و جراحات وی امکان درمانی فراهم نماید.
این اقدام غیرقانونی و غیرانسانی مسئول بلند پایه حفاظت زندان تا کنون هیچگونه واکنشی از سوی ریاست زندان را در پی نداشته است.

هیچ نظری موجود نیست: