۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۴, دوشنبه

احمدی نژاد: جمهوری اسلامی جهان را اصلاح خواهد کرد !محمود احمدی نژاد" طی سخنرانی خود در برابر مردم کرج اظهار داشت که جمهوری اسلامی با ایستادگی خود جهان را اصلاح خواهد کرد. احمدی نژاد با اشاره به اشتباه بودن تصویب 4 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با جمهوری اسلامی، گفت: "آنها با انتشار این قطعنامه ها خیال می کردند ملت ایران دچار هراس شده و عرصه برای یکه تازی آنان فراهم خواهد شد، در حالی که اشتباه کرده اند، چرا که ملت ایران متحد و یکپارچه تا تامین و استیفای همه حقوق خود که در سی سال گذشته ناجوانمردانه آن را تصاحب کرده اند ایستاده و سر سوزنی عقب نشینی نخواهد کرد". وی افزود: "به فضل الهی ملت ایران با ایستادگی خود قله های آخر را نیز فتح کرده و جهان را اصلاح خواهد کرد" . وی گفت: "دولت اسلامی نه تنها در برابر قدرت ها ترسی به خود راه نمی دهد، بلکه اصلا برای چنین قدرتهایی هیچ اصالت و ارزشی قائل نیست چرا که اگر کسی برای این قدرتها اصالتی قائل شود در حقیقت برای قدرت خدا شریک قرار داده در حالی که خدا در قدرت خود یگانه است". وی افزود: "پیروزی هسته ای جمهوری اسلامی در حقیقت پیروزی همه ملت های مظلوم در برابر قدرت های زورگو بود".

هیچ نظری موجود نیست: