۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۱, جمعه

عبدالمالک ريگی ...

عبدالمالک ريگی ...


ورجاوند : خواهان این نیستیم که خون کسی ریخته شود یا انسانی حقوقش پایمال شود ولی اگر بنا بر این باشد که شما حق ما را به روش قانونی ندهید ما حق خود را به همان روشی که شما آنرا از ما گرفتید آنرا از شما پس می‌گیریم."این جمله بسیار پر معنی و با قدرت از دهان کسی خارج شد که رژیم خفقان و ارعاب جمهوری اسلامی را به جنگ سیاسی ، مسلکی و مذهبی طلبیده و ارکان رژیم را بلرزه درآورده است. وحشت درونی رژیم از قیام مسلحانه مردم بحدیست که برای کشتن یکنفر دو سپاه مجهز و تا دندان مسلح و کامل را به بلوچستان اعزام نمودند. از همان ابتدا فرماندهان مزدور اعلام کردند که ویرا در محاصره کامل دارند و راه فرار ندارد. بارها وعده 24 ساعته داند که همه چیز تمام است ولی از آنجا که رژیم مثل همیشه با دروغ و سیاست ترور و مشت آهنین قصد برخورد با واقعیات را دارد و همیشه زیر پوشش مظلومیت! امیال و افکار شیطانی خود را بمرحله اجرا میگذارد ..... حدود 40 نفر از کشاورزان و روستائیان و مسافران عبوری و مردم عادی را ناجوانمردانه هدف گلوله های تانک و خمپاره و بالگردهای جنگی نموده و هر بار نیز اعلام کردند که غائله تمام شده است!رژیم مانند همیشه توسط بوقهای دولتی و حقوق بگیر ، دو بار وی را کشته و سه بار زخمی و دو بار اسیر کرده است! بار آخر حدود دو هفته پیش ویرا در پاکستان کشتند ولی هنوز این سردار سرزمین یعقوب لیث سرفراز ، زخم های شدید و کشنده به بدنه لرزان رژیم متعفن و خونخوار میزند. پروپاگاندهای دولت جمهوری ضد خدا و بشر ، تهمت های بسیار بوی زده و ویرا جاسوس و حقوق بگیر غرب (صد البته نه شرق) ، عنصر فریب خورده ، کافر حربی ، قاچاقچی ، ضد انقلاب ، تروریست ، آدمکش ، حقوق بگیر وهابی ، طلبه بن لادن ، عضو طالبان و .... نام نهاده ولی مردم آزاده بلوچ و کلا جنوب شرقی ایران دست و دل خود را بروی وی گشاده و از عبدالمالک ریگی بعنوان یعقوب لیث زمان نام میبرند.دولت مهرورزی تا کنون تعدادی از اعضاء خانواده ویرا در ملا عام اعدام وگروهی از اعضای خانواده و حتی زنان و کودکان وابسته را دستگیر و در بیغوله های رژیم ، زیر شکنجه و آزار روحی و روانی قرار داده و به اسارت گرفته اند. بار ها بطور مستقیم و غیر مستقیم با ترفندهای مختلف قصد کشتن ویرا داشته اند که نه فقط بی نتیجه مانده بلکه نفس حیوانی رژیم را بر همگان هویدا نموده است. سعی کامل سپاه پاسداران و قوای ارعابی آن است که کشتار بلوچها را انگ انسانی بزنند و حقایق کشتار بیگناهان و ویرانی و بیکاری و فقر و ظلم را در سیستان و بلوچستان سرپوش گذارند.بیش از یکسال است در سیستان و بلوچستان حکومت نظامی کامل برقرار است ولی هنوز ضربه های مهلک و ناگهانی عبدالمالک ریگی چنان رژیم منفور را مستاصل و گمراه نموده و چنان مزدوران ارسالی در زیر فشار روحی و روانی بسر میبرند که آمار خودزنی ها زیاد و بارها ماموران از روی ترس و حماقت بر روی همقطاران خود آتش گشوده و یکدیگر را زخمی یا به قتل رسانده اند و طبق معمول آنانرا شهید اعلام کرده اند.هنوز در جنوب شرقی ایران فقر و ناعدالتی و اعمال خشونت بیداد میکند و رژیم بجای مرحم بر زخمهای عمیق عمومی فقط وعده و وعیدهای دنیای دیگر را میدهد. ایران به بسیاری از ریگی ها نیازمند است تا حق مردم ایران را از این ضد انسانهای زمانه بگیرند.

راهت برقرار و پر همراه باد ریگی

هیچ نظری موجود نیست: