۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۳, چهارشنبه

گزارشی از سفر خامنه ای به سنندج

گزارشی از سفر خامنه ای به سنندجیکی از خوانندگان: روز گذشته، خامنه ای در میان تدابیر شدید امنیتی وارد کردستان شد و قرار است مدت یک هفته در استان کردستان بماند. از دو هفته قبل از سفر خامنه ای نیروهای امنیتی در اکثر شهرهای استان کردستان شروع به دستگیری گسترده و بازداشت جوانان و فعالین کرده اند. چندین کتابفروشی را بسته و خیابانهای شهر را پر از نیروی سرکوبگر کرده و بخصوص در شهر سنندج، حکومت نظامی اعلام نشده ای را برقرار کرده اند. از دو روز پیش جاده فرودگاه تا داخل شهر و از سه راه ادب تا میدان آزادی، هر دو طرف خیابان و جاده را توسط بلوک و دیواره ی بلند بتونی تحت کنترل شدید قرار داده اند. ابتدا قرار بود خامنه ای ساعت 8:30صبح وارد شهر سنندج شود اما سفر او با 3ساعت تاخیر انجام گرفت و این در تاریخ سفرهای خامنه ای بی سابقه است. عجیب تر از همه اینها اینکه نیروی انتظامی را در شهر سنندج خلع سلاح کرده اند و به جای آنها شهر تحت کنترل نیروی گارد ویژه رهبری قرار گرفته است. این یعنی اینکه خامنه ای خود را حتی در میان نیروهای حکومتی در سنندج در امان نمی بیند.

هیچ نظری موجود نیست: