۱۳۸۸ خرداد ۴, دوشنبه

مقام معظم رهبری هم گاهى پيپ مى کشند

مقام معظم رهبری هم گاهى پيپ مى کشند

دانشجويان دانشگاه آزاد خوى با شعارهاى ضد حكومتى، جلسه سخنرانى طرفداران میرحسین موسوى را به صحنه اعتراض علیه رژیم تبديل كردند. آنها در اعتراض به توهين محمد خاتمى به هموطنان آذرى شعار مى دادند خاتمى خجالت، خجالت و راى به توهين گران هرگز. در اين جلسه يكى از دانشجويان خطاب به احمد خرم وزير راه و ترابرى دولت خاتمى گفت آقاى خرم شما معتاديد و ما فيلم آن را هم داریم. خرم در جواب گفت من فقط سيگار و پيپ مى کشم! و اين عيب نيست رهبری هم گاهى پيپ مى کشند!

۱ نظر:

ناشناس گفت...

salam agar tanha pip mikeshdant khob bod