۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۸, دوشنبه

پیشرفت چشمگیر آخوندها در عزاداری

پیشرفت چشمگیر آخوندها در عزاداری

ارسال شده توسط یاری

به راستی‌ نباید همیشه از ماهیت اصلی آخوند ها که شامل بدی ها، حرص و طمع بی‌ پایان ,فساد، بیسوادی و دزدی آنها صحبت به میان آورد.آخوندها در بعضی‌ مسائل واقعا پیشرفت چشمگیری داشته ا‌ند!.

این جماعت مفتخور مرده خور در قسمت تخصص خود که مرده خوری و عزا داری میباشند به پیشرفت‌های نجومی رسیده و هر روز هم بیشتر جلو میروند.

همانطور که ملاحظه میکنید باز یکی‌ دیگر از سر دسته های‌ ایل مافياي آخوندی بیچاره! جوان مرگ شد!. مفتخور‌ها از کیسه ملت ایران دریع نکرده و تشیع جنازه خوبی‌ برای این جوان ناکام ترتیب دادند!.

دیگر مثل زمان گذشته که جنازه رهبر فتنه سال ۵۷ را بگذارند ر

وی دست مردم که بلند کرده وبه اسم عزا داری حسابی‌ مشت و مال دهند و کفن ایشان را تکه تکه کنند تا تن و بدن بلوری ایشان عریان در معرض دید قرار گیرد, حالا با کپی‌ کردن از واتیکان دیگر جسد را در قوطی کنسرو شیشه ای‌ قرار داده، عمامه را درست به سبک كلاه پاپ روی سینه میگذارند و جنازه را جائی میگذارند که دست احدی به آن نرسد.

باز بگید پیشرفت در حکومت آخوندها نیست! این هم یک نمونه کوچک از پیشرفت آنها!


تشیع جنازه رهبر فتنه سال ۵۷


هیچ نظری موجود نیست: