۱۳۸۸ خرداد ۱۰, یکشنبه

تصاویری از شهید قهرمان عبدالخالق ملازهی ،دومین استشهادی بلوچستانتصاویری از شهید قهرمان عبدالخالق ملازهی ،دومین استشهادی بلوچستانهیچ نظری موجود نیست: