۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۱, دوشنبه

شرور کیست ؟

شرور کیست ؟


دلاور بلوچ
خمینی دجال عصر، دشمن بشریت، خائن و غدار به ملت ایران ، بزرگترین شرور قرن چند مارک به دست پروردگان خون آشام خود جهت مقابله با مخالفین آموزش داد من جمله ایادی استکبار و صهیونیسم ، ضد دین و اسلام و...
یکی از واژه های مورد استفاده سردمداران فاشیست رژیم آخوندی کلمه شرور و اشرار می باشد و شاید بیشترین استعمال آن برای مبارزین و مجاهدین بلوچستان شده است.
من در این نوشتار سعی خواهم کرد اشرار واقعی را که هیچ نوع خیری در آنان نبوده است و تمام وجودشان را شر فرا گرفته است و شرارت خمیره وجودشان شده است و فطرت بشری در رزالت شیطانیشان ذوب و محو شده است و مکر،دروغ ، شیطنت ، شرارت ، خباثت ، جنایت ، خیانت ، تجاوز ، قتل ، خونریزی ، آدم کشی ، حیوانیت ، درندگی و سبعیت صفات بارزشان قرار گرفته که شاید همه را از امام کاذبشان به ارث برده اند.
امامی که حکومتش را با درندگی آغاز نمود و زندگی ننگینش را با درندگی به پایان رساند و اسفل السافلین را از آن خود کرد.
امامی که بوئی از انسانیت نبرده بود و طوری هوس اقتدار و افراط شیعگری وی را مست کرده بود که غیر خودیها به جای خود خودیها هم از درنده خوئی و شرارتش نرستند و طعمه حریق خشم و دیوانگی این آخوند روضه خوان شدند قطب زاده ها که پسر خوانده اش بودند در فلکه ها اعدام شدند و با کشتار مردم کردستان و بلوچستان و دیگر نقاط ایران خم به ابروی این دیوانه آدمکش وحشی نیامد و همه جنایاتش را با لبخندی مرموز و دجالین بدرقه می نمود.
امامی که هم در ایران و هم در سطح جهان اسلام شیطنتها کرد و نوعی تفکر و عقیده افراطی شیعی که هر مخالف خود را مهدورالدم و واجب القتل می دانست ارائه داد و یک باند متعصب و افراطی شیعه تحویل جهان داد.
امامی که دستور تجاوز به زنان و دختران ایرانی را در بازداشتگاهها صادر کرد و این گونه وحشی بودن خود و انصار شیطانش را نشان داد
امامی که حمله به بیت الله الحرام جائز دانست و در ماه حرام به ایادی شیطان صفتش دستور محاصره بیت الله الحرام را صادر نمود و موجب خونریزی در این مکان مقدس شد و بزرگترین اهانت را به قبله مسلمانان در زندگی مملو از خباثاتش ثبت نمود.
امامی که شیعیان پاکستان را مسلح نمود و یک گروه افراطی شیعی با نام سپاه محمد تشکیل داد و مقدمات جنگهای مذهبی در این کشور را فراهم نمود که در نتیجه هزاران انسان به کام مرگ رفتند
امامی که یک گروه افراط شیعی در افغانستان به نام حزب وحدت که در اصل حزب اختلاف بود ساخت و در حالی که مردم افغانستان از اشغال شوروی رنج می بردند دچار جنگ مذهبی شدند و این حزب وحشیانه ترین جنایات را در افغانستان انجام دادند افراد این حزب در مسیر تردد تاجیکها و افغانها کمین می زدند و خانواده های تاجیک و افغان سنی را دستگیر کرده و مردان را با فجیعترین می کشتند برخی را در سر میخ می کوبیدند و برخی را زنده زنده سر بریده و گردنش را در روغن داغ زده و جسد مرده شروع به حرکت می کرد و خود مثل امامشان می خندیدند این نوع را رقص مرده می نامیدند و به زنان جلوی چشم همسرانشان تجاوز می کردند و بعد به دیوار میخ می زدند و سینه هایشان را قطع نموده و در صندوقی جا داده و نزد علمای اهلسنت و یا رهبران جهادی به عنوان هدیه می فرستادند و در نتیجه جنگهای خونینی بین طرفین انجام می گرفت اینها همه دستاورد امام کاذب و دجال خمینی بود. و همه این جنایات پشت پرده وحدت اسلامی انجام می گرفت.
هرچه از جنایات این خون آشام تاریخ بشری گفته شود باز هم کم است وقت به پایان میرسد و دست خسته میشود ولی جنایات این آخوند در بیان نمی گنجند و حتی برخی جنایات را انسان نمی تواند به قید قلم در آورد.
جنایات این شرور با مرگش به پایان نرسید بلکه انصارش راهش را ادامه داده و فرزندان بی گناه ایران زمین را به خاک و خون کشیدند بویژه بدترین جنایات را بر مردم اهلسنت بلوچستان روا داشتند و از آنجائی که خود دارای عقائد افراطی رفض بودند و خمینی در کتبش مال و جان اهلسنت را حلال شمرده بود این جلادان هم تا انتهای توان خود به گفته های امام کاذبشان جامه عمل پوشاندند و علمایشان را سربریدند و جوانان را اعدام کردند و به زنان تجاوز کردند و فرزندان بلوچستان را از سرزمینشان و از تمامی حقوقشان محروم کردند و شرارتها کردند و الان که فرزندان بلوچستان تحت رهبری جوان برومند و شیرمرد بلوچستان عبدالمالک جهت بقای خود قیام کرده و ضربه های سنگینی به بدنه شیطانی رژیم وارد کردند شرور خوانده می شوند شما قضاوت کنید شرور کیست؟

هیچ نظری موجود نیست: