۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۳, یکشنبه

عکس:تبلیغات احمدی نژاد در کرج «صلی علی محمد، نوکر رهبر آمد»
احمدی نژاد امروز در حالی به دومین سفرخود به شهرستان کرج رفت که از چنین روز پیش تبلیغات بی سابقه و گسترده ای برای حضورش در این شهر صورت گرفته بود.
با اینکه ساعت حضور احمدی نژاد 9 صبح اعلام شده بود از دو ساعت پیش از آغاز مراسم مسیرهای خروجی و مرکزی شهرستان بسته شده و تردد در شهر با دشواری امکان پذیر بود.
به گزارش سایت حکومتی قلم ، با اینکه از حدود ده روز پیش تمامی ادارات و نهادهای دولتی همپای رادیو البرز (رادیو شهرستان کرج) برای حضور رییس احمدی نژاد دست به تبلیغات گستردهای زده بودند اما حجم این تبلیغات در روزهای منتهی به ورود احمدی نژاد بسیار افزون تر شد تا جایی که امروز جای جای شهر پوشیده از عکس ها و پوسترهای احمدی نژاد بود.
ادامه مطلب

هیچ نظری موجود نیست: