۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۲, شنبه

دختران دانشجو در حاكميت آخوندها...

دختران دانشجو در حاكميت آخوندها...

از شام امروز تا صبح فردا


يک شبکه سوء استفاده جنسي از دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشکي کردستان شناسايي شد .
اين شبکه متشکل از اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي هستند که همگي آنان نيز از پزشکان متخصص شاغل در مراکز درماني استان مي باشند.
اعضاي اين شبکه دانشجويان دختر رشته هاي پزشکي را که خواستار بازنگري در ورقه امتحاني و تجديد نظر يا ارفاق در نمره امتحاني بودند به بهانه بازنگري ورقه امتحاني به منزل کشانده و پس از بيهوش کردن آنان به آنها تعدي مي کردند.
اعضاي اين شبکه 20نفز شامل پزشک ، متحصص بيهوشي ، پرستار و تکنسينهاي اتاق عمل بودند .رييس اين شبکه شخصي به نام دکتر کهن متحصص بيهوشي بود که با فاش شدن اين شبکه با 25سال سابقه خدمت او را بازخريد کرده و به کرمان فرستادند و اين تنها مجازات اين شخص و ساير اعضاي شبکه بود.
مسوولان دانشگاه علوم پزشکي کردستان به شدت اين اخبار را تکذيب مي کنند و با همکاري ماموران امنيتي و سياسي فقط اقدام به بازخريد کردن اعضاي اين شبکه و کنار گذاشتن آنان از مراکز دانشگاهي کردند و از ارجاع پرونده و معرفي اعضاي شبکه به دادگاه به بهانه حفظ آرامش عمومي و اعتبار و حيثيت دانشگاه علوم پزشکي خودداري کردند.
جنايت اين شبکه زماني فاش شد که يک دختر دانشجوي مهابادي که ترم اول بوده از دکتر کهن درخواست بازنگري در ورقه امتحاني کرده و دکتر نيز او را براي بازنگري و بررسي مجدد حضوري به منزل دکتر فياض بخش متحصص کودکان دعوت مي کند...
اين دانشجو که نامش روناک مي باشد پس از ورود به خانه آنان مورد هتك و حرمت قرار ميگيرد .
روناک چند روز بعد براثر تالمات روحي پس از نوشتن نامه و افشاي بلايايي که بر سرش آمده اقدام به خودکشي ميکند که توسط دوستانش نجات داده مي شود ولي نامه اش جنايات اين شبکه را فاش مي کند که اين جنايات نيز به بهانه هاي مختلف از عموم مردم پنهان نگاه داشته مي شود.
آخرين خبر حاکيست که روناک را تهديد كرده اند كه اگر به طور كامل سكوت نكند از دانشگاه اخراج خواهد شد
اين فاجعه تنها گوشه افشاشده از جنايات رژيمي است كه دختران و زنان را براي ديده شدن يك تار مويشان شلاق ميزند و تعزير مي كند. اگر روند خبرهاي مربوط به دانشگاه رو دنبال كنيم مي بينيم كه آخوندهاي مرتجع فشار رو بطور خاص روي دختران دانشجو به بهانه هاي مختلف, و به شكلهاي مختلف افزايش دادند و رويارويي گسترده بين دختران دانشجو و مزدوران رژيم در دانشگاهها با شدت و حدت بيشتر ادامه يافته است.
تفكيك جنسيتي در دانشگاهها يكي از شيوه هاي سركوب رژيمه. تفكيك جنسيتي حتي به كتابهاي ابتدايي مدارس كشيده شده.
در اول اسفند ماه گذشته فاطمه آجرلو، عضو کميسيون آموزش مجلس ارتجاع با اعتراف به عدم پيروي دانشجويان از قوانين و ضوابط ارتجاعي آخوندها در دانشگاهها گفت: “در حال حاضر فضاي فرهنگي حاکم بر دانشگاه‌‌هاي دولتي و آزاد مورد قبول نيست” . وي سپس براي تحقير و سركوب دانشجويان و درهم شكستن صفوف آنها, راه حل مطلوب آخوندها, تفكيك جنسيتي را مطرح كرد و گفت: “تفکيک جنسيتي در دانشگاه‌‌ها بايد بررسي شود و اگر جداسازي, آسيبي به روند علمي دانشگاه وارد نمي‌‌کند بايد دستورالعمل آن براي تمام دانشگاه‌‌ها ابلا‌غ شود”.
درپي اظهارات آجرلو, مخبر کميسيون آموزش مجلس ارتجاع, محمد علي حياتي در 3اسفند سال گذشته گفت: “ ايدهآل ما ايجاد دانشگاه هاي مجزا براي آقايان و خانم ها است”.
از سوي ديگر آخوندهاي مرتجع نيز براي به اجرا در آوردن طرح سركوبگرانه تفكيك جنسيتي در دانشگاهها وظيفه درست كردن كلاه شرعي و زمينه سازي آنرا بعهده دارند.
از جمله, هنگاميكه وزارت علوم رژيم سياست بومي گزيني دختران را در کنکور ۸۷ به اجرا در آورد، آخوند مکارم شيرازي، صافي گلپايگاني و جعفر سبحاني با اعلام موافقت از سياستِ تبعيض آميز و زن ستيزانه بومي گزيني دختران گفتند:
19مهر 87 آخوند سبحاني:
تفکيک دختر و پسر در دانشگاه ضروري است. اين مسئله بايد به صورت دستور العمل و بخشنامه درآمده و دانشگاه‌ها موظف به پذيرش دانشجويان ساکن در آن محل شوند.”
11اسفند 87 آخوند صافي گلپايگاني
بايد كلاس‌هاي درسي دانشجويان دختر و پسر از يكديگر جدا باشد و دختران در دانشگاه‌هاي شهرهاي خود مورد پذيرش قرار گيرند.آخوند مرتجع مکارم شيرازي نيز با توهين به دختران دانشجو گفت با بومي گزيني مشکلات اخلاقي ناشي از مهاجرت دانشجويان حل مي گردد.
ساير ايادي فاسد و مرتجع رژيم نيز خواستار به اجرا در آمدن اين طرح سركوبگرانه در تمامي دانشگاهها شدند. از جمله آخوند مرتجع غَرَوي در حوزه علميه قم با توهين به دانشجويان دختر و پسر گفت “دانشجويان مجرد عامل فساد در جامعه هستند, جداسازي دانشجويان پسر و دختر کار مناسبي است”.
جداسازي بر اساس جنسيت افراد نه تنها در بوفه ها, كلاسها, درهاي دانشگاه بلكه دروس پايه را نيز فراگرفته است, از جمله در دانشگاه علم و صنعت دانشجويان مجبور به انتخاب علوم پايه بر اساس جنسيت خود شده اند.
آخوندهاي فاسد درحالي با بهانه جلوگيري از فساد خواهان تفكيك جنسيتي در دانشگاه ها هستند كه فساد اخلاقي ايادي رژيم در دانشگاهها, تبديل به اهرمِ سركوب بطور خاص براي دختران دانشجو شده. هنوز خبرهاي مربوط به دادگاه دانشجويان زنجان كه در كمال شجاعت تونستند فساد اخلاقي رئيس كميته انضباطي دانشگاه زنجان را افشا كنند در جريانه كه ما با خبرهاي ديگري از فساد اخلاقي كارگزاران رژيم در ساير دانشگاهها مواجه مي شويم
در اسفند ماه گذشته, دانشجويان در اعتراض به فساد ايادي رژيم در دانشگاه وليعصر رفسنجان دست به تحصن زدند. در اين تحصن كه به مدت دو روز ادامه داشت, دانشجويان خواهان مجازات يكي از كاركنان دانشگاه وليعصر رفسنجان بدليل تعرض به يك دختر دانشجو گشتند. تنها پاسخ به اين اقدام شجاعانه دانشجويان, احضار آنها به كميته انضباطي و تهديد به اخراج از دانشگاه توسط رئيس منتسب دانشگاه بود.
در حاكميت آخوندها، دختران دانشجو از مينيممهاي امنيت اجتماعي و فردي برخوردار نيستند. دختران دانشجو از يك طرف به بهانه جرم آخوند ساخته بدحجابي در معرض تحقير, توهين, ضرب و شتم و اخراج از دانشگاه هستند و از سوي ديگر با تهديد و فشار مورد سوء استفاده مزدوران فاسد رژيم در دانشگاهها قرار مي گيرند
در چنين شرايطي اما اونچه كه ديده ميشه, حضور گسترده تر دختران دانشجو در صحنه هاي اعتراض عليه رژيم آخوندي است
بله اونها به خوبي فهميده اند كه در اين رژيم ضد انساني تنها و تنها عامل پايدار و موثر براي عقب راندن رژيم ايستادگي و اعتراض به هرقيمت است. فرياد مرگ بر ديكتاتور دانشجويان پسر و دختر در دانشگاههاي مختلف و شعار ما زن و مرد جنگيم بجنگ تا بجنگيم، نويد دهنده اميد به فرداي روشني است كه از پيوند آگاهترين قشر جامعه با مقاومت سراسري در برابر رژيمي سياه و بي آينده متولد شده و رژيم آخوندي با همه سفاكيت توان سد كردن راه اون رو نداره.

هیچ نظری موجود نیست: