۱۳۸۸ خرداد ۱۰, یکشنبه

آتش زدن خودروهای اشعالگران در شهر زاهدانآتش زدن خودروهای اشعالگران در شهر زاهدان
غیور مردان جوان زاهدان به خیابانها ریخته و دهها خودروی متجاوزان را به آتش کشیدند و زابلیها که صبح شعار می دادند به لانه های خود پناه برده و از ترس در خیابانها پیدا نمی شوند.جوانان بلوچ شهر زاهدان را به تصرف خود در آورده اند و سراسر شهر مملو از سیل جوانان غیور بلوچ می باشد که در دفاع از علمای خود جان بر کف گذاشته اند و اماده فدا کردن خود هستند. علمای اهلسنت یقین بدانند که جوانان اهلسنت بلوچستان همه تن و کفن بسته از آنان دفاع خواهند کرد و هرگز به اشغالگران اجازه تعرض نمی دهند و با قدرت مطالبات خود را بیان نمایند.جوانان زاهدان امروز عزت و غیرت و شجاعت این ملت را به نمایش گذاشته و زاهدان را تصرف کرده اند روستائیان بلوچ بلوچهای ساکن ایرانشهر و سراوان و خاش و سرباز در حال اماده شدن برای جنگ هستند هنوز کجای کار است طبق گزارشها بلوچها ساکن پاکستان و افغانستان در حال اماده شدن و حرکت به سوی زاهدان هستند و خشم شدیدی همه ملت بلوچ را فرا گرفته است.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

گفته بودیم زمان همه چیز را مشخض میکنه زابلی های متجاوز.....


زابلی زابلی حیا کن بلوچستانو رها کن
مرگ شما ها از ننگ شما هابهتر هست
پس کشته شوید به حکم الله تعالا به دست مبارزان مقاومت مردمی جندالله


تا بود جانم دم از صدیق اکبر میزنم ناله های عاشقی از بهره عمر میزنم نام عثمان وعلی چون تاج بر سر میزنم طبل ابوبکر و عمر بر بلوچستان ایرانم میزنم

به امید ارزوی ازادی وعدالت برحق.بچه های سرباز
قدم به قدم با مجاهدین جندالله( مجاهدین بخش سرباز با آرزوی آزادی و عدالت بر حق)
بپاخیز ای مسلمان پرچم توحید برپا کن
زجا برخیز که هنگام جهاد است
الله اکبر الله اکبر الله اکبر


http://mndost.blogfa.com/