۱۳۸۸ خرداد ۶, چهارشنبه

اعتراف به تنفر مردم از جمهوری اسلامی

پاسدار سبزه وار رضايى سركرده پيشين سپاه پاسداران به تنفر مردم ایران از رژیم جمهوری اسلامی اعتراف کرد و گفت مردم از وضعيت کنونى خسته شده اند. گرانى و بيكارى پوست و گوشت مردم را آب كرده است. اگر این وضعیت ادامه يابد، کشور (نظام) به خطر خواهد افتاد.

هیچ نظری موجود نیست: