۱۳۸۸ خرداد ۶, چهارشنبه

اتهام محاربه به دو فعال دانشجويی دربند

فعالان حقوق بشر در ایران
در تاریخ 4 خردادماه ، شبنم و فرزاد مددزاده ، دو زندانی و فعال دانشجویی به بازپرسی شعبه 3 امنیت دادگاه انقلاب تهران فرخوانده شدند. در این تاریخ آخرین دفاع این دو متهم در مرحله بازپرسی اخذ شد. به گفته وکیل این دو زندانی هر دو متهم با تاکید مجدد بر بی گناهی خود اتهامات وارده را رد نمودند.
محمد اولیایی فرد، وکیل مدافع شبنم و فرزاد مددزاده در گفتگو با مجموعه، اتهامات تفهیم شده به موکلان خود را محاربه بر اساس اصل 186 و تبلیغ علیه نظام بر اساس اصل 500 قانون مجازات اسلامی عنوان داشت.
وی ضمن بی مصداق خواندن اتهام سنگین محاربه برای این دو زندانی معتقد است "چون دو اتهام در یک راستا و بر اساس یک عمل وارد شده بنابراین نمی توان برای یک عمل دو اتهام و مجازات متفاوت در نظر گرفت و از نظر بنده این اتهامات وجاهت قانونی ندارد" وی عنوان میدارد که بر همین این اساس به بازپرس مربوطه نیز تذکر لازم را دادم .
این وکیل دادگستری خاطرنشان می کند که پیش تر با موافقت بازپرس شعبه سه امنیت قرار بود وثیقه سنگین شبنم مددزاده به دلیل عجز خانواده از تودیع به قرار کفالت 50 میلیونی تبدیل شود. این موضوع با مخالفت معاونت امنیت استان تهران متوقف ماند و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال خواهد شد.
لازم به ذکر است شبنم مددزاده، عضو شوراي مرکزي انجمن اسلامي دانشگاه تربيت معلم تهران (دبير سياسي اين انجمن) و نايب دبير شوراي تهران دفتر تحکيم وحدت است که از تاریخ اول اسفند ماه به شکل نامعلومی بازداشت و به بند امنیتی 209 زندان اوین منتقل شد. همزمان، فرزاد مددزاده ، برادر این فعال دانشجویی در روز بازداشت ایشان طی تماسی به کلانتری مورد اشاره جهت پیگیری وضعیت خواهر خود مراجعه کرده بود نیز بازداشت گردید. هر دو متهم هم اکنون در بند امنیتی 209 زندان اوین نگهداری می شوند.

هیچ نظری موجود نیست: