۱۳۸۸ خرداد ۴, دوشنبه

شهریاری اعتراف کرد ،وعده های نامزدهای انتخاباتی غیر واقعی است


به گزارش آژانس خبری تفتان

فاشیست زابلی شهریاری نماینده زابلیهای مهاجر مقیم زاهدان اعتراف کرد که شعارها و وعده های نامزدهای انتخابات غیر واقعی و غیر اجرائی است و از نامزدها و حامیانشان خواست که از دادن وعده هائی که غيرممكن و غيرعملي هستند به اقوام و مذاهب توقعات آنان را بالا نبرند.شهریاری وعده های کربی و موسوی را به اهلسنت ناشدنی توصیف کرد و گفت چنین وعده هائی هرگز محقق نمی شود بنابراین نامزدها بايداز دادن وعده هاي نشدني پرهيز کنند.شهریاری افزود :نامزدهاي انتخاباتي نبايد با وعده هاي غيرممكن و غيرعملي موجب سرخوردگي مردم شد و به خاطر چند راي به اختلافات قومي و مذهبي دامن بزنند.شهریاری مطالبات اهلسنت و مردم بلوچ را در چارچوب نظام ولایت فقیه غیر ممکن و نشدنی توصیف کرد با این حال شرکت اهلسنت در انتخابات نظامی که مطالباتشان نشدنی است بی معناست و هیچ سودی برای جامعه اهلسنت در برندارد جز اینکه نظام پلید آخوندی را تثبیت کند.

هیچ نظری موجود نیست: