۱۳۸۸ خرداد ۲, شنبه

قسمتی از سخنرانی رهبر جنبش امیر عبدالمالک بلوچ در مورد انتخابات

قسمتی از سخنرانی رهبر جنبش امیر عبدالمالک بلوچ در مورد انتخابات


هیچ نظری موجود نیست: